Werken bij ons

Waarom werken bij Ten Anker?

Bij Ten Anker werk je in een kleinschalige voorziening waar iedereen, bewoners en medewerkers, elkaar kent met aandacht en respect voor ieders eigenheid, waardigheid en dromen. Wie je bent is dan ook belangrijker dan wat je kent. Jouw attitude, visie en waarden zijn in Ten Anker de belangrijkste troeven.

Ons HR-beleid vertrekt vanuit de voortdurende vraag: hoe kunnen we onze medewerkers gemotiveerd, betrokken en uitgedaagd houden?

Iedere medewerker wordt gecoacht om zijn competenties en talenten te ontwikkelen binnen een vaste ontwikkelingscyclus waarbij coachend leidinggeven centraal staat: hard voor de resultaten, zacht voor de mensen.

Wij zijn een dynamische organisatie die volop aan het innoveren is waarbij je uitgedaagd wordt om mee te denken en initiatieven te nemen. Je krijgt heel wat regelruimte in ruil voor eigenaarschap. Medewerkers en teams krijgen de mogelijkheid om het werk zelf te regelen maar zijn tegelijk mede verantwoordelijk  voor de eigen resultaten en deze van de organisatie. We leggen de beslissingsbevoegdheid zo dicht mogelijk bij de cliënt en vertrouwen dat de uitvoerder, best weet hoe het werk best gebeurt.

Ten Anker is steeds op zoek om jobs te creëren met meer afwisseling en nieuwe uitdagingen. We streven hierbij naar werkbaar werk met een gezond evenwicht tussen werk en privé en heel wat regelruimte en vertrouwen.

Medewerkers hebben inspraak waar mogelijk en we werken in een open en eerlijke communicatie samen met de directie, leidinggevende, de collega’s, de familie en het netwerk.

image
Vacatures

Wij zijn momenteel op zoek naar een Woonbegeleider studio’s.

 

Je kan ook spontaan solliciteren via volgend e-mail adres: daphne.de.bruycker@tenankerwaregem.be. Wij houden jouw gegevens bij in onze databank voor mogelijke vacatures in de nabije toekomst.

We raden je toch aan om zelf op onze website de vacatures op te volgen en bij interesse opnieuw je kandidatuur bekend te maken. Elke nieuwe vacature wordt steeds via de website bekend gemaakt.

 

Heb je geen CV dan kan je ook onze sollicitatiefiche downloaden, invullen en doormailen.

image
Wat verdien ik?

Werken in de sector voor personen met een beperking doe je niet alleen voor een loon, maar vooral ook voor de maatschappelijke meerwaarde. Hoewel de verloning in onze sector op het eerste zicht niet aantrekkelijk lijkt, zijn er toch tal van voordelen.

  • Iedereen krijgt een bediende contract met maandloon. Wij streven zoveel mogelijk naar een contract van onbepaalde duur. Onze bewoners hechten zich snel aan medewerkers en dus is een duurzame relatie belangrijk.
  • Onze verloning volgt PC 319.01, met barema’s volgens diploma en anciënniteit. Deze kan je op de website van het Vlaams Welzijnsverbond.
  • Je neemt jouw relevante anciënniteit mee van bij de start en deze verhoogt elk jaar. Los van de indexering.
  • Boven op het basisloon krijg je toeslagen voor onregelmatige prestaties zoals zondagwerk, werk op feestdagen en nachtdienst.
  • Daarnaast krijg je een eindejaarspremie. Het bedrag van de premie komt overeen met het geïndexeerd brutomaandloon van de maand oktober van dat jaar.
  • Gezien je werkt in de Vlaamse Non-Profit, heb je recht op een aanvullend pensioenkapitaal. Via het Pensioenfonds voor de Vlaamse non-profit bouw je een sectoraal aanvullend pensioen op, de zogenaamde 2de pensioenpijler. Je krijgt jaarlijks een pensioenfiche die je kan raadplegen op mybenefit.be .
  • Onze belangrijkte troef is dat we een interessante sectorale verlofregeling hebben die opbouwt volgens leeftijd. Iedereen krijgt 20 wettelijke en 2 conventionele verlofdagen. De werknemers in de leeftijdscategorie van 35 jaar tot en met 44 jaar hebben nog eens recht op 5 extra verlofdagen per jaar. Vanaf 45 jaar valt dit weg en starten de zogenaamde rimpeldagen en kijg je 12 dagen vrijstelling van arbeidsprestaties. Vanaf 50 jaar worden dit 24 dagen en vanaf 55 jaar 36 dagen. En dit bovenop de 22 verlofdagen.
  • Ten Anker werkt daarenboven in een 40 uren werkweek met compensatie van 12 arbeidsduur verminderingsdagen per jaar.
  • Wij kennen al onze medewerkers een maandelijkse forfaitaire onkostenvergoeding toe voor de internetverbinding bij de medewerker thuis.
image
Vrijwilliger bij Ten Anker

Vrijwilligers zijn de kers op de taart in de ondersteuning van onze bewoners. Vrijwilligers maken het ons mogelijk om dat extraatje te bieden aan onze bewoners en anderzijds maken zij het leven van de vrijwilliger een stuk rijker.

We zijn steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers en zoeken daarbij naar een match tussen de interesses en talenten van de vrijwilliger en deze van onze bewoner(s).

Dit kan gaan om een heel specifieke vraag van een bewoner zoals begeleiding naar een voetbalmatch tot algemene ondersteuning van onze bewoners bij een uitstap. Lees hier ook onze Visie op Vrijwilligers.

Onze openstaande vacatures voor vrijwilligers: (erop klikken om te openen)

Interesse?
Neem dan contact op met evelien.decaluwe@tenankerwaregem.be

Ik wil de kers zijn...
image
Stage bij Ten Anker

Ben je student en op zoek naar een boeiende stage, dan kan je zeker bij ons terecht.

Stagiairs worden bij ons op een professionele manier begeleid: je krijgt de kans om mee te draaien in de dagelijkse werking en volwaardig deel uit te maken van het team. Bekijk via onze website welke werking jou interesseert en neem rechtstreeks contact op met de coördinator van dit team.

image