Voor wie?

Doelgroep

Ten Anker ondersteunt volwassen personen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Eventueel in combinatie met:

  • Autisme
  • Licht motorische beperking
  • Medische problematiek (epilepsie, NAH)
  • Psychische kwetsbaarheid
image
PVB en RTH

Wij ondersteunen volwassen personen zowel met PVB als RTH.

Als je af en toe ondersteuning nodig hebt, helpen we jou graag via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Voor intensieve ondersteuning kan je bij ons terecht met een persoonsvolgend budget (PVB).

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte ondersteuning voor wie af en toe hulp nodig heeft. Voor rechtstreeks toegankelijke hulp hoef je geen aanvraag in te dienen bij het VAPH en een lange procedure te doorlopen. Je kan rechtstreeks contact opnemen met ons. De rechtstreeks toegankelijke hulp bestaat uit begeleiding, dagopvang of verblijf (of een combinatie). Wij zorgen dat je met beperkte hulp zelfstandiger leeft en dat jouw mantelzorgers, zoals familie en vrienden, even minder belast worden.

Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (NRTH) is hulp voor personen met een erkende beperking, voor wie een intensieve ondersteuning noodzakelijk is. Om hiervan gebruik te maken, moet je een persoonsvolgend budget hebben via een uitgebreide aanvraagprocedure bij het VAPH. Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt kopen bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders zoals Ten Anker.

image
Hoe aanmelden?

Indien je beroep wil doen op onze ondersteuning of je hebt een vraag, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze cliëntendienst via onderstaand formulier. Zij onderzoeken samen met jou en je netwerk welke vragen, noden en behoeften je hebt en welke ondersteuning wij hierbij kunnen bieden.

Neem contact met ons op!
image