Over ons

Waarom kiezen voor Ten Anker

Ten Anker is een kleinschalige en autonome organisatie die zich afstemt op de
regionale noden. Dit zorgt er voor dat de cliënt centraal staat en dat wij samen een
warme thuis kunnen bouwen waar iedereen elkaar kent én met aandacht en respect
voor ieders eigenheid, waardigheid en dromen. We bieden deze ondersteuning in
een open communicatie en hecht bondgenootschap met de familie en het netwerk.

Met de keuze voor kleinschaligheid en autonomie gaan wij in tegen de huidige evoluties in de sector van schaalvergroting en fusies als gevolg van de persoonsvolgende financiering. Naast de focus en nabijheid voor de cliënt, zorgt dit ervoor dat wij geen last hebben van een logge structuur en besluitvorming, maar heel wendbaar zijn en snel kunnen inspelen op de veranderende noden van onze cliënten.

Ten Anker is lokaal ‘verankerd’. Wij kiezen er heel bewust voor om in te spelen op de regionale noden. We kunnen hierdoor rekenen op heel wat lokale steun en werken samen met sector overschrijdende regionale partners. Maar ook omgekeerd kiezen wij bewust om lokaal diensten en producten in te kopen. Hiermee steunen we zelf ook de lokale handelaars en dragen we bij aan een duurzame economie en een milieubewust beleid. Kiezen voor kleinschaligheid is kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit.

Neem contact met ons op...
image
Missie, visie & waarden

Ten Anker vzw ondersteunt volwassen personen met  een verstandelijke beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij bieden ondersteuning op alle domeinen van het leven: wonen, werken, vorming en vrije tijd.

We vertrekken steeds vanuit de eigenheid, waardigheid, dromen en ondersteuningsvraag van elke cliënt. Onze cliënten moeten zichzelf kunnen zijn, en zich veilig en geliefd voelen. Dit bereiken we door echt te luisteren, persoonlijke aandacht en het nemen van verantwoordelijkheid.

Vanuit de vraag van elke cliënt gaan we op een creatieve en dynamische manier de uitdaging aan om een ‘ankerplaats’ te zijn doorheen de verschillende levensfasen.

We zien de mogelijkheden van onze cliënten én medewerkers: we gaan actief op zoek naar de talenten en geven de kans om deze verder te ontwikkelen.

We willen dat iedereen volwaardig en vanzelfsprekend deel uitmaakt van de maatschappij. Op basis van zelfbepaling, ontplooiing en maximale sociale solidariteit waarbij de kwaliteit van leven centraal staat.

We werken in lijn met onze twee visieteksten: Visie op Wonen en Visie op Werken.

image
Historiek

1974

VZW Gezinsvervangend Tehuis Ten Anker wordt opgericht in Waregem om aan de groeiende vraag naar huisvesting voor volwassen personen met een handicap te kunnen voldoen.
De daarop volgende 3 jaar wordt sponsoring ingezameld om de bouw van het tehuis mogelijk te maken.

1977

De eerste steen van het tehuis in de Zuiderlaan 50 wordt gelegd op 17 juni 1977.

1979

Op 1 september 1979 nemen de eerste bewoners hun intrek in de gebouwen. Alle bewoners gaan overdag werken in een beschutte werkplaats.

1994

Ten Anker organiseert overdag ook huishoudelijke activiteiten voor niet-werkende bewoners.

1999

Een begeleider van Ten Anker start het activiteitenatelier op.

2002

Aanpalend aan het hoofdgebouw in de Zuiderlaan 50 worden 14 nieuwbouwappartementen gebouwd. Hier kunnen bewoners zelfstandig wonen, alleen of samen met hun partner.

2008

De bewoners maken de overstap naar de dienst ‘beschermd wonen’.

2011

Het activiteitencentrum krijgt zijn locatie op het domein ‘Karmel’.

2013

Op 1 september 2013 start Ten Anker samen Beschut Wonen De Rank het activerings- en activiteitencentrum ACAR als laagdrempelig initiatief dat dagactiviteiten aanbiedt.

2015

ACAR neemt zijn intrek in het Torenhof en start met een semi-industrieel atelier. Het dagbestedingsaanbod wordt ook verruimd met begeleid werken.

2017

ACAR opent een tweede locatie op OC Gaverke met een kunstatelier en andere creatieve ateliers.

2020

Op 25 september 2020 opent Ten Anker op de Zuiderlaan 36, 38 en 40 een nieuwbouwproject samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Helpt Elkander. De 3 woningen voor telkens 4 bewoners komen tegemoet aan de nood aan een meer inclusieve woonvorm voor mensen met een beperking.

Mobiele begeleiding wordt een apart aanbod met een eigen team.

2021

Het activiteitencentrum wordt terug verenigd op één locatie en krijgt zijn vaste stek op de Markt in Waregem. De naam ACAR houdt op te bestaan nadat ook de samenwerking met De Rank al was stopgezet.

2022

Het originele tehuis op de Zuiderlaan 50 met kamers, leefruimtes en burelen wordt volledig verbouwd naar een moderne en professionele infrastructuur met een scheiding tussen wonen en ondersteunende diensten.

2024

Ten Anker bestaat 50 jaar en viert zijn gouden jubileum.

image