Ten Anker vzw ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Wij bieden ondersteuning op alle domeinen van het leven: wonen, werken, vorming en vrije tijd. Vanuit de hulpvraag van elke cliënt gaan we op een creatieve en dynamische manier de uitdaging aan om een ankerplaats te zijn doorheen de verschillende levensfasen. We willen dat iedereen volwaardig en vanzelfsprekend deel uitmaakt van de maatschappij. Op basis van zelfbepaling, ontplooiing en maximale sociale solidariteit.

meer over ons ...

Nieuws

heet van de naald
meer nieuws

Bezoek onze ‘Arts & Crafts’ winkel

Je kan de producten die gemaakt worden door onze cliënten zoals keramiek, kaarsen, wenskaarsen, … bezichtigen en kopen in onze ‘Arts & Crafts’ winkel op Markt 25 in Waregem.

Meer over onze winkel