Missie

 

VZW Ten Anker biedt aan mensen die niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving waar nodig ondersteuning bij hulpvragen op het terrein van zorg, wonen, werken, leren en vrije tijd.
We bieden ondersteuning met respect voor elkaars waardigheid en in hecht bondgenootschap met ouders en familie.
De talenten en mogelijkheden van bewoners en medewerkers staan centraal.
VZW Ten Anker is een kleinschalige organisatie die zich afstemt op de regionale noden en werkt vanuit een christelijke visie (1).
We werken aan een volwaardig en vanzelfsprekend meedoen aan de maatschappij op basis van zelfbepaling, ontplooiing en maximale sociale solidariteit.

  1. (1)VZW Ten Anker is ontstaan vanuit een christelijk initiatief. De Raad van Bestuur blijft het belang van deze christelijke inspiratie ook voor de toekomst benadrukken. Mogelijk deelt niet elke medewerker deze inspiratiebron. Wel verwacht het bestuur dat elke medewerker – ongeacht zijn persoonlijke overtuiging- loyaal meewerkt aan de realisatie van deze visie. Gebruikers worden met respect voor hun eigen ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging benaderd.

Bel ons: 056/60.90.84.

Mail ons: info@tenankerwaregem.be

Zuiderlaan, 50

8790, Waregem